Loading

1. Αποδεκτές Άδειες Οδήγησης (Ανανεωμένο για το 2018)

Για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή σας στη νέα νομοθεσία (Σε ισχύ από 26 Απριλίου, 2018) η οποία έχει εγκριθεί και είναι ήδη σε ισχύ από το Υπουργείο Μεταφορών της Ελλάδας όσων αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οδήγηση στην Ελλάδα.

Αποδεκτές άδειες οδήγησης (οι οποίες είναι σε ισχύ το λιγότερο για ένα έτος) σύμφωνα με τον υπάρχοντα νόμο στην Ελλάδα:
• Ευρωπαϊκά (Για τις χώρες που ανήκουν στην Ευρώπη)
• Άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε χώρα η οποία εμπεριέχεται στην συνθήκη της Γενεύης.
Σε περίπτωση που η εθνική άδεια οδήγησης (η οποία είναι σε ισχύ το λιγότερο για ένα έτος) δεν πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές, διεθνής άδεια οδήγησης είναι απαραίτητη η οποία είναι σε ισχύ για τουλάχιστον μια ημέρα.

Σημαντική ενημέρωση: Οδήγηση στην Ελλάδα χωρίς την απαραίτητη άδεια οδήγησης όπως αναφέρεται παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμο ύψους 1.000€ για τον ενοικιαστή / οδηγό και 1.000€ για την εταιρία ενοικιάσεων.

2. Προϋποθέσεις ηλικίας

  • Για τις κατηγορίες C, D, E οι ενοικιαστές πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών και να έχουν άδεια οδήγησης σε ισχύ για τουλάχιστον ένα (1) έτος.
  • Για τις κατηγορίες F & G πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών και να έχουν άδεια οδήγησης σε ισχύ για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

3. Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης

Τρεις (3) ημέρες. Ύστερα από την 27η ώρα ενοικίασης, θα χρεωθεί μία επιπλέον ημέρα.

4. Παράδοση & Παραλαβή

Ο Μισθωτής παρέλαβε το Αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην εκμισθώτρια το Αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε, πλήρες καυσίμων η στον ίδιο επίπεδο που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην εκμισθώτρια, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του Αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημιώσεως. Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου εάν και εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μισθώσεως.

5. Ευθύνη

Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη
ο Μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της εκμισθώτριας για
την ανωτέρω αιτία.

6. Ασφάλεια

Εξαιτίας του νόμου στην Ελλάδα, όλα τα οχήματα της EasyrentGreece είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα με “Αστική Ευθύνη και Ασφάλιση έναντι Τρίτου”. Η συγκεκριμένη ασφάλεια συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μας.

7. Ασφάλεια C.D.W. (Collision Damage Waiver)

Οι τιμές μας συμπεριλαμβάνουν C.D.W. (Collision Damage Waiver) ασφάλεια με ανάλογο ποσό ανά κατηγορία και ανά περιστατικό.

Κατηγορία: Ευρώ €

500.00€ για τις κατηγορίες: C / D (Εξαιρείται η D2) / E
700.00€ για τις κατηγορίες: D2, F, F2, G, G1
900.00€ για τις κατηγορίες: F1-DIESEL / F4-DIESEL / G2
1200.00€ για την κατηγορία F5-DIESEL

8. Πλήρη ασφάλεια F.D.W. (Full Damage Waiver)

Δεν παρέχουμε F.D.W. (00,00€ απαλλαγή).

9. Εξαιρέσεις στην C.D.W. & F.D.W.

Χρεώσεις για οποιαδήποτε ζημιά στα μέρη που αναγράφονται παρακάτω θα χρεωθούν απευθείας στον λογαριασμό του πελάτη.

  • Ζάντα ή τάσι, φώτα, καπάκι ντεπόζιτου, ζημιά στην ταπετσαρία του αυτοκινήτου, ζημιά στην οροφή, ζημιά που προκλήθηκε από σχάρα οροφής και οποιαδήποτε αποσκευή πάνω της, υπερβολική βρωμιά, προσωπικά αντικείμενα, ζημιά από αμέλεια, ζημιά από λάθος καύσιμο, ζημιά στο βρεφικό ή παιδικό κάθισμα, απώλεια εγγράφων αυτοκινήτου, απώλεια πινακίδας κυκλοφορίας.
  • Μπαταρία(απώλεια ρεύματος λόγω ξεχασμένων ανοιχτών ηλεκτρικών συσκευών).
  • Ζημιά στην κλειδαριά, απώλεια ή ζημιά στο κλειδί*

 

Η EasyrentGreece δεν είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω και αναλόγως την περίπτωση υπόχρεος να πληρώσει είναι ο πελάτης:

  • Απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων από το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.
  • Υπερβολική βρωμιά στο εξωτερικό ή το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
  • Λάθος κατά την προμήθεια καυσίμου (λάθος τύπος καύσιμου).
  • Έξοδα μεταφοράς με πλοίο που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ζημιάς ή ατυχήματος τα οποία προκλήθηκαν από τον πελάτη.

Οποιαδήποτε ζημιά στα λάστιχα, ζάντες ή το κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμία ασφαλιστική και είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη του πελάτη.

Έξοδα ρυμούλκησης δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

Η EasyrentGreece σε κάθε περίπτωση, δεν είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει ένα σκασμένο ελαστικό ή ζημιές σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου (ράδιο, CD/MP 3 player κτλ).

Η EasyrentGreece δεν θα επιστρέψει κανένα κόστος από τηλέφωνο, ταξί ή ξενοδοχείο.

Η EasyrentGreece δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε ο οποίος οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ/ναρκωτικών ουσιών,  προκαλεί ηθελημένη ζημιά, οδηγεί εκτός δρόμου, οδηγεί χωρίς προσοχή και προκαλεί ζημιές από αμέλεια και παραβίαση του ΚΟΚ.

Οποιοδήποτε μη δηλωμένο ατύχημα ή ζημιά στο όχημα μπορεί να ερμηνευτεί ως αμέλεια. (Για παράδειγμα ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου με λάθος τύπο καυσίμου) Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρεωθεί ο πελάτης.

Ο πελάτης θα δέχεται άμεση ευθύνη όσον αφορά τις εν λόγω αξιώσεις.
 * Ζημιές στις κλειδαριές, στον ανεμοθώρακα / παρμπρίζ και στα παράθυρα του αυτοκινήτου καλύπτονται μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την πλήρη ασφάλεια F.D.W.

 **α. Η εκμισθώτρια παρέχει στον Μισθωτή και σε κάθε πρόσθετο οδηγό, ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρίες της επιλογής της για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων επιβαινόντων ή μη στο Αυτοκίνητο (εξαιρείται ο οδηγός του Αυτοκινήτου) μέχρι το ποσό των € 1.200.000,00 συνολικά κατ’ ανώτατο όριο, για δε υλικές ζημιές τρίτων εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της εκμισθώτριας μέχρι συνολικού ποσού € 1.200.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος συμφωνητικού.

β. Η εκμισθώτρια παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το Αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο. γ. Οι αποσκευές δεν καλύπτονται ασφαλιστικός και ο Μισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κ.λ.π. αυτών κατά τη μίσθωση ή μετά την επιστροφή του Αυτοκινήτου στην
εκμισθώτρια.

10. Ασφάλεια Κλοπής και Πυρός

Αυτή η ασφάλεια συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μας και μειώνει την ευθύνη του οδηγού σε περίπτωση ολικής κλοπής ή φωτιάς (500,00 € μέχρι 1200,00 € ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου). Σε περίπτωση ολικής κλοπής ή φωτιάς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας και την αστυνομία και να αναφέρετε το περιστατικό. Αμέσως υποβάλλετε ένα αντίγραφο από τη δήλωση της αστυνομίας, το μισθωτήριο συμβόλαιο και το κλειδί του αυτοκινήτου στο γραφείο.  Η Ασφάλεια κλοπής δεν εφαρμόζεται πέρα από την συμφωνημένη ημερομηνία ενοικίασης και σε περίπτωση απροσεξίας του οδηγού.

11. Φόροι

ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μας.

12. Οδήγηση εκτός ελληνικών συνόρων

Δυστυχώς δεν επιτρέπεται να διασχίσετε τα Ελληνικά Σύνορα οδηγώντας όχημα της EasyrentGreece.

13. Επιβίβαση σε πλοία

Οι προσφορές μας περιλαμβάνουν δωρεάν και προ-εγκριμένη άδεια μεταφοράς με καράβι για όλα τα Ελληνικά νησιά. Επίσης περιλαμβάνεται και η Ασφάλεια Πλοίου.

14. Υπηρεσία παράδοσης / παραλαβής από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Η χρέωση για παράδοση / παραλαβή στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μας.

15. Επιπλέον οδηγοί

Οι προσφορές μας περιλαμβάνουν επιπλέον οδηγούς αρκεί να κατέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να είναι πάνω από 23 ετών.

16. Πολιτική ακύρωσης

Το ποσό της προκαταβολής θα επιστραφεί πλήρως σε περίπτωση που η ακύρωση θα είναι 7 έως 15 μέρες (ανάλογα με την συμφωνημένη κράτηση) πριν την προγραμματισμένη άφιξη. Σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, το ποσό δεν επιστρέφεται.

*Η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί σε περίπτωση που ο πελάτης δεν φέρει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στους όρους ενοικίασης και τις συχνές ερωτήσεις.

17. GPS System

Οι Πλοηγοί (GPS) που παρέχει η EasyrentGreece φέρουν την υπογραφή της Tom Tom και της MLS.

Η Tom Tom και η MLS είναι οι πρωτοπόρες εταιρίες στην Ελλάδα όσων αφορά συστήματα GPS και τεχνολογικά αξεσουάρ. Επίσης, όλες μας οι μονάδες έχουν τους τελευταίους χάρτες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες τους και ενημερωμένη Multi-Language firmware έκδοση.

Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε δυσλειτουργία που μπόρει να συμβεί είναι εκτός ελέγχου της EasyrentGreece, δυσλειτουργίες όπως: ασθενής συνδεσιμότητα, έλλειψη συγχρονισμού με τους δορυφόρους, “νέες οδηγίες δρόμου δεν έχουν ενημερωθεί” ή καθυστέρηση στον εντοπισμό της ακριβής θέσης του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο, τα οποία μπορεί να ευθύνονται κακιάς ποιότητας σύνδεση μεταξύ του δορυφόρου και του λήπτη (συσκευής GPS).

Πρέπει να είναι επίσης κατανοητό πως οι συσκευές GPS δεν είναι πλοηγοί απολύτου εμπιστοσύνης για την κατεύθυνση από τους ασφαλέστερους δρόμους στην Ελλάδα.

18. Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας

Σε περίπτωση που αφαιρεθούν οι πινακίδες από το όχημα εξαιτίας παράνομης στάθμευσης, παρκαρίσματος ή οποιασδήποτε ενέργειας κατά του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις ημέρες κατά τις οποίες το όχημα θα παραμείνει σε αδράνεια.

19. Όροι χρήσης

Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λ.π. και γενικά την ασφάλεια της κίνησης του . Οποιαδήποτε επισκευή του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας. Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα. Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται :

α. Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου.

β. Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.

γ. Για να συμμετέχει ή ακολουθεί οποιουσδήποτε αγώνες ταχύτητας,

δ. Για υπεκμίσθωση σε τρίτους,

ε. Για σκοπούς που αντίκεινται στους Ελληνικούς Νόμους,

στ. Εάν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του Αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας.

ζ. Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών και ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

η. Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο Μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της εκμισθώτριας.

θ. Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κ.λ.π.

ι. Για την διενέργεια παρανόμων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παρανόμων πράξεων.